SR Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich eveneens toespitst op het beheer van appartementsgebouwen. Jessica Strobbe en Els Reubens staan u bij met raad en daad!

Els Reubens

Kragendijk 152
8300 Knokke-Heist

2013    - Licentiaat in de rechten
2013    - Medewerkster in een notariskantoor
2014    - Advocaat balie Brugge

Voorkeurmateries
Personen– en familierecht: 

(echtscheiding, vereffening-verdeling, regeling voor de kinderen, erfenissen, …)

Ondernemingsrecht:

 (factuurinvordering, overdracht handelszaak, …)

Vennootschapsrecht: 

(aandeelhoudersconflicten, bestuurdersaansprakelijkheid, …)

Bijzondere overeenkomsten: 

(zoals huur, koop-verkoop,  aanneming, dading, leasing,franchising, …)

Beslagrecht:

(beslag op roerende en onroerende goederen, verzet, …)

Vastgoedrecht:

(mede-eigendom, huurrecht, …)

Verkeersrecht: 

(intoxicatie, snelheid, vluchtmisdrijf, drugs in het verkeer, …)

Jessica Strobbe

Eiland 19
8730 Beernem

2011    - Licentiaat in de criminologie
2014    - Licentiaat in de rechten
2014    - Advocaat balie Brugge

Voorkeurmateries
Verkeersrecht: 

(intoxicatie, snelheid, vluchtmisdrijf, drugs in het verkeer, …)

Personen– en familierecht: 

(echtscheiding, vereffening-verdeling, regeling voor de kinderen, erfenissen, …)

Jeugdrecht: 

(verontrustende opvoedingssituatie, misdrijf omschreven feiten, ...)

Ondernemingsrecht: 

(factuurinvordering, overdracht handelszaak, …)

Bijzondere overeenkomsten: 

(zoals huur, koop-verkoop,  aanneming, dading, leasing, franchising, …)

Strafrecht:

(Verdediging van de dader, vergoeding van het slachtoffer, ...)

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Werd u gedagvaard voor de politierechtbank? Betaalt uw vorige partner zijn of haar bijdrage in het levensonderhoud van uw kinderen niet? Is er een discussie tussen huurder en verhuurder? Betaalt uw klant uw factuur niet? 
Dit zijn allemaal zaken waarvoor u bij SR advocaten terecht kan. 
Samen met u bespreken wij de meest aangepaste strategie. Het kostenplaatje wordt hierbij uiteraard mee in acht genomen. 
Na de analyse van het probleem bespreken wij met u de diverse opties en overlopen wij de voor- en nadelen. Zo kunt u steeds goed geïnformeerd en weloverwogen een beslissing nemen. Indien u beslist om met het dossier verder te gaan, staan wij garant dat u steeds heer en meester blijft over het dossier en wordt u van iedere stap door ons op de hoogte gesteld.

Personen- en familierecht
 • Naamsverandering
 • Collocatie
 • Afstamming en adoptie
 • Voogdij, echtscheiding
 • Onderhoudsbijdragen
 • Einde van samenwoonst
 • Misdrijf gepleegd door een minderjarig
Verkeersrecht
 • Verdediging voor de politierechtbank,
 • Recuperatie schade na een verkeersongeval
Strafrecht
 • Bijstand bij de politie en voor de onderzoeksrechter
 • Bijstand voor de raadkamer en correctionele rechtbank
 • Het opstarten van een gerechtelijk onderzoek
 • Burgerlijke partijstelling
Vennootschap- en ondernemingsrecht
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Factuurinvordering
 • Betwisting facturen
 • Algemene voorwaarden
Burgerlijke zaken
 • Aansprakelijkheid
 • Discussies met verzekeringen
 • Contracten
Bouwrecht
 • Aanneming
 • Bouwgebreken
 • Mede-eigendom
 • Koop en verkoop van onroerende goederen
 • Wet Breyne
 • Pacht
 • Burenhinder
Beslagrecht
 • Bewarend en uitvoerend beslag
 • Dwangsom
 • Openbare verkoop

Ereloon

Vooraleer onze werkzaamheden worden aangevat wordt met u onze ereloonovereenkomst overlopen zodat u weet waar u zich aan mag verwachten.

De uiteindelijke kost zal voornamelijk gevormd worden door volgende vragen: 

 • Dient een procedure te worden gestart of kan de zaak minnelijk worden geregeld?
 • Blijft het bij een procedure in eerste aanleg of dient ook een procedure in hoger beroep te worden gevoerd?
 • Hoeveel uren werden aan uw dossier gespendeerd?

Het is evenwel ons doel om u steeds op de hoogte te houden van de evolutie van uw dossier zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.