Jessica Strobbe en Els Reubens zijn twee advocaten met een specialisatie in mede-eigendomsrecht. Als syndicus voeren zij het beheer van de gemene delen van diverse appartementsgebouwen.

 

Wat is een syndicus?

Van zodra verschillende delen van een gebouw of appartementen toebehoren aan verschillende eigenaars moet verplicht een syndicus worden aangesteld.
Een professionele syndicus staat in voor het beheer van de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

 

Wat wordt begrepen onder het beheer van een mede-eigendom?
Dit gaat van het aanstellen van een firma voor het onderhoud van de lift, het aanstellen van een poetsfirma voor een wekelijkse schoonmaak van de gemene delen, offertes opvragen voor het herschilderen van de gemeenschappelijke hallen tot welk budget aan de mede-eigenaars zal worden opgevraagd om de kosten voor komend werkjaar te dragen.
Al deze vragen worden in de Algemene Vergadering, waarvan elke mede-eigenaar deel uitmaakt, besproken en gestemd, waarna de syndicus zal instaan voor de uitvoering van die beslissingen.

 

Waarom zou u kiezen voor een advocaat als syndicus?

Naast de nodige kennis om het beheer van uw mede-eigendom volgens de regels van de kunst te verzorgen, biedt een advocaat-syndicus nog enkele extra waarborgen.

Juridische omkadering - Een advocaat biedt de Vereniging van Mede-Eigenaars de nodige juridische omkadering bij het beheer van de mede-eigendom. Indien zich een schadegeval voordoet, kan een advocaat met kennis van zaken van begin af aan de juiste stappen ondernemen.

Bemiddeling - Met kennis van zaken kunnen eventuele discussies met betrekking tot de kostenverdelingen, de rechten en plichten van individuele mede-eigenaars, enz… snel worden ontmijnd. Door elke mede-eigenaar op correcte wijze te informeren kan door een advocaat steeds bemiddelend worden opgetreden.

Onafhankelijk - Daarenboven waarborgt een advocaat steeds haar onafhankelijkheid waardoor de leverancierskeuze voor de VME geheel vrij blijft. De tuinman, de poetsfirma, een klusjesman: het blijft geheel uw eigen keuze!

Discreet - Tot slot is een advocaat ook gebonden aan het beroepsgeheim hetgeen elke mede-eigenaar de mogelijkheid verschaft in alle discretie de syndicus te raadplegen.
Een advocaat-syndicus is dan ook probleemoplossend, efficiënt, onafhankelijk en discreet. 

 

Kortom, SR-Advocaten neemt uw zorgen rond vastgoed uit handen!

Takenpakket

SR-Advocaten staat steeds met de nodige zorg en vakkundigheid in voor het beheer van uw gebouw.
Het takenpakket omvat drie luiken:

Administratieve aanpak

Ten gepaste tijde wordt elke mede-eigenaar aangeschreven met de vraag of bepaalde punten op de agenda voor de volgende algemene vergadering dienen te worden geplaatst.

Binnen de wettelijk voorziene termijn ontvangt elke mede-eigenaar een uitnodiging voor de jaarlijkse algemene vergadering, met een duidelijke oplijsting van alle punten die zullen worden besproken en gestemd.

Wij organiseren de algemene vergadering en notuleren alle beslissingen die werden gestemd. Dit verslag wordt achteraf aan elke mede-eigenaar toegestuurd.

Wij staan in voor de correcte vertegenwoordiging van de Vereniging van Mede-Eigenaars in haar contractuele, juridische, overheids- en derdenrelaties.

Wij voorzien ook een strikte opvolging van eventuele schadedossiers bij de verzekeringsmaatschappij.

“Wil u ter gelegenheid van de algemene vergadering een bepaald probleem bespreken, dan plaatst de syndicus dit punt op de agenda”

Financieel beheer

Wij geven advies over het vastleggen van een werkkapitaal (het budget voor de jaarlijkse kosten) en het aanleggen en beheren van een reservekapitaal (de “spaarpot” voor belangrijke, meestal éénmalige investeringswerken);

Wij verzorgen de betaling van leveranciers na controle van de facturatie.

Via Organimmo wordt voor elke mede-eigendom een volledige dubbele boekhouding bijgehouden.

Elke mede-eigenaar ontvangt jaarlijks een gedetailleerde kostenafrekening.

Betaling van opgevraagde provisies wordt strikt opgevolgd.

Via een privaat luik heeft elke mede-eigenaar toegang tot de belangrijkste documenten met betrekking tot zijn/haar residentie.

 “Als mede-eigenaar krijgt u jaarlijks een overzicht van alle kosten die voor de gemene delen werden betaald en welk aandeel u daarin draagt”

Technische bijstand

Wij staan in voor de uitvoering van alle genomen beslissingen door de algemene vergadering.

Gemelde of vastgestelde defecten aan de gemeenschappelijke delen worden de dag zelf nog doorgegeven ter herstelling of nazicht.

In opdracht van de algemene vergadering vragen wij offertes op voor aanpassings- of herstellingswerken.

Wij verschaffen tevens up-to -date informatie over bouwtechnologische wetgeving en -veranderingen terzake.

“In geval van technisch defect in de gemeenschappelijke delen zijn wij als syndicus uw eerste aanspreekpunt en ondernemen wij de nodige actie voor herstelling”

Referenties

SR ADVOCATEN heeft reeds een dertigtal panden in beheer

Hierna vindt u een greep uit onze portefeuille:

Residentie HEMMA

Brugge

Residentie LUGANI

Beernem

Residentie WATERFRONT

Beernem

Residentie FLANDERS PHARMA

Beernem

Residentie AGRA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Tielt

Residentie EDELWEISS

Oostkamp

 

CO-HOUSING STOER HUUS

Brugge

Residentie DAMMEHOEK

Roeselare

Residentie JOLI

Middelkerke

Residentie DE BLEKERIE

Brugge

Residentie ICARUS

Knokke

Residentie DORINE

Brugge

Residentie BERNARDUS

Brugge

Residentie KAMERHEERSTRAAT

Brugge

Residentie NORTHSEE

Bredene

Residentie 'T VELD

Beernem

Residentie ILAY

Oostkamp

Residentie HAZELAAR

Beernem

Residentie ESDOORN

Beernem

Residentie CHABLIS

Beernem

Residentie WELLINGTON

Oostende

Residentie MELISSA

Blankenberge

Bedrijvenpark PATHOEKEWEG

Brugge

Residentie JAN WITTOEN

Oostkamp

Residentie DEO VOLENTE

Knokke

Residentie TRITON

Knokke

Residentie KLAVERBLAD

Aartrijke

Residentie DEDEYNE

Oostkamp

Residentie ALBERIC

Brugge

Residentie MIAMI

Middelkerke